بهارخواب

شعرها و نوشته های مجید شفیعی

Thursday, August 11, 2005

برشهای کوتاه


شرح

این بار شرحی را لازم ندیدم چرا که نه حوصله کاویدن زخم دارم ونه این زخم ناسور تن به درمان می دهد اینها مصراع اول شعری بلندند مصراع دیگر را خود بسرایید چرا که قبل تر در مجالی اینچنین زخم را کاویده ام

ونیزهنوز میدان سن مارکو در ونیز متاثر از هنر معماری بیزانس است کبوتران جزئی ازمعماری این
میدانند گذر یک ونیزی از پل با گذر یک سیاح متفاوت است

جورچینتابلویی عظیم نقش بر دیوار و جورچینی از همان تابلو در دست شوخ کودکانی که یک یک تکه های پراکنده را کنار هم می گذاشتند تا مونالیزا معمای لبخندش را برمیدان بزرگ شهر بگشاید و کودکان طرح لبخندی را در ذهن خود تا به ابد مرور کنند. و همچنین تابلوهایی دیگر از اثار آلبرشت دورر نقاش آلمانی


میدان نقش جهان


میدان نقش جهان اصفهان به علت ساخته شدن برج جهان نما درنزدیکی آن از فهرست میراث
جهانی بیرون خواهد آمد


میدان ولی عصر


نوزاد یکروزه ای درنزدیکیهای میدان ولی عصررهاشده وعریان با دستی اشاره گر به سمتی مبهم صبح مبهم رهگذران را اشک آلودکرد و خود به شکل یک علامت سئوال تا عصر در ذهن میدان ماند


به نقل از خبر گزاریها

چندی است کسی از بز کوچک منطقه تاریخی شهر سوخته خبری ندارد احتمالا این بز کوچک گم شده و هیچ مسئولی نمی خواهد به روشنی درباره آن سخن بگوید
از سهراب

حرف بزن ای زن شبانه موعود
زیر همین شاخه های عاطفی باد
کو دکی ام را به دست من بسپار
در وسط این همیشه های سیاه
حرف بزن خواهر تکامل خوشرنگ